Genealogie & Heraldiek in de Oorlogsjaren

CD 5.722 pagina's

Alle belangrijke publicaties uit 1940 - 1945
waaronder Sibbe

De Gids 1837 - 1937

DVD 206.896 pagina's

Monumentale dvd die een unieke inkijk geeft in het literaire leven van onze voorouders

Heemschut 1911 - 2002

DVD 18.616 pagina's

Heemschut is het oudste monumententijdschrift in Nederland. 1911 - 2002

Haarlem en Omstreken

DVD 30.188 pagina's

Historische Tijdschriften Noord-Holland: Zuid-Kennemerland

De Hoeksteen 1972 - 1998

CD 6.305 pagina's

De Hoeksteen
Kerkgeschiedenissen en bouwgeschiedenissen

Heraldieke Bibliotheek & Genealogische & Heraldieke Bladen

CD 9.226 pagina's

Heraldieke Bibliotheek 1872 - 1883 & Genealogische Bladen 1906 - 1915

Indisch Genealogisch Onderzoek

DVD 6.486 pagina's

Herdruk als reprint verkrijgbaar
Uitgave van de Indische Genealogische Vereniging

KNOB Bulletin 1899 - 2009

DVD 29.416 pagina's

Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond met een zeer hoog niveau van artikelen en afbeeldingen

Natura 1901 - 2003

DVD 25.335 pagina's

100 jaargangen Natura 1901 - 2003, het verenigingsblad van de KNNV

De Navorscher 1851 - 1960

DVD 50.622 pagina's

De Navorscher 1851 - 1960, bestrijkt een breed cultureel gebied waaronder geschiedenis, geslacht en wapenkunde en letterkunde