CD - GENEALOGIE

Adel en Patriciaat, de Rode- & Blauwe Boekjes

DVD 86.527 pagina's

Nederland's Patriciaat 1910-1997
Nederland's Adelsboek 1903-1987
Stam- en Wapenboeken met meer dan 1200 wapentekeningen in kleur

Algemeen Nederlandsch Familieblad 1883 - 1900

CD 6.942 pagina's

Behoort tot de basisverzameling van iedere bibliotheek op genealogisch-heraldisch gebied

Armorial Général 1884 - 1887

CD 2.516 pagina's

Armorial Général; facsimile uitgave alleen alfabetisch doorzoekbaar. Het loodzetsel geeft beperkingen bij het zoeken via de index

Brabantse Bronnen

DVD 49.874 scans

Taxandria, Brabantse Leeuw, Brabants Heem, Kleine Meijerij en Land van Heusden en Altena

CBG Jaarboeken 1947 - 2010

DVD 16.199 pagina's

Herdruk als reprint verkrijgbaar
De jaarboeken en kwartaalbladen 1947 - 2010 van het Centraal Bureau voor Genealogie behoren tot de kernpublicaties op genealogisch gebied

Genealogie & Heraldiek in de Oorlogsjaren

CD 5.722 pagina's

Alle belangrijke publicaties uit 1940 - 1945
waaronder Sibbe

Heraldieke Bibliotheek & Genealogische & Heraldieke Bladen

CD 9.226 pagina's

Heraldieke Bibliotheek 1872 - 1883 & Genealogische Bladen 1906 - 1915

Indisch Genealogisch Onderzoek

DVD 6.486 pagina's

Herdruk als reprint verkrijgbaar
Uitgave van de Indische Genealogische Vereniging

De Navorscher 1851 - 1960

DVD 50.622 pagina's

De Navorscher 1851 - 1960, bestrijkt een breed cultureel gebied waaronder geschiedenis, geslacht en wapenkunde en letterkunde

Nederlandse Alba Studiosorum & Promotorum

CD 11.807 pagina's

Nederlandse studenten en promovendi vanaf 1550 in Europa