Gelders Rivierengebied

CD 6.411 pagina's

Historische Tijdschriften Gelders Rivierengebied

Een ‘eigen blad’ is een van de eerste activiteiten van vele historische verenigingen. Enerzijds om het contact tussen de leden te bevorderen, anderzijds om onderzoekers een mogelijkheid te geven om hun historische beschouwingen en genealogische informatie te publiceren. Vanaf de jaren zestig begonnen ook in het Gelders rivierengebied historische kringen ‘contactbladen’ of ‘mededelingenblaadjes’ uit te geven.
De Stichting Historic Future heeft nu vier van deze regionale tijdschriften én een regionaal-historisch blad, dat wordt uitgegeven door een archiefdienst, samengebracht.

Tussen de Voorn en Loevestein
In 1965 verscheen het eerste nummer van Tussen de Voorn en Loevestein, contactblad van de Historische Kring Bommelerwaard. Vanaf nummer 72 (1990) is de subtitel: tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard.

Tweestromenland
De eerste nummers van het blad van de Historische Vereniging voor het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen West verschenen vanaf 1964 onder de naam ‘Kontaktblad’. In 1968 kwam de naam Tweestromenland op de titelpagina. Vanaf 1972 is de naam van het tijdschrift: Tweestromenland, Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis.

Tabula Batavorum
In 1968 begon de Historische Kring Kesteren en Omstreken een mededelingen-blaadje, vanaf 1974 kreeg het blaadje van deze kring de naam Tabula Batavorum. In de jaren 1982 –1983 ging de kring Kesteren en Omstreken samenwerken met enkele naburige historische verenigingen in de Betuwe. Het gezamenlijke blad dat zij vervolgens gingen uitgeven bleef de naam Tabula Batavorum dragen. Vanaf 1985 werd het blad niet meer uitgegeven door de verschillende historische kringen maar door een afzonderlijke stichting, die de naam kreeg van het blad: Stichting Tabula Batavorum. In 2000 is het tijdschrift opgehouden en is de stichting overgegaan tot de uitgave van een jaarboek onder de titel Terugblik….

Mededelingen van de Historische Kring West Betuwe
In 1972 verscheen het eerste nummer van het mededelingenblad van de Historische Kring West Betuwe. Behoudens kleine wijzigingen in het formaat van de uitgave is de uitgave van het blad ongewijzigd.

De Drie Steden
Het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg begon in 1980 met de uitgave van De Drie Steden, Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg. In 1999 vond een samenvoeging plaats tussen de archiefdienst voor Tiel, Buren en Culemborg met het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten (Kesteren-Lienden-Echteld-Maurik). De nieuwe archiefdienst ging verder onder de naam Regionaal Archief Rivierenland. Door de samenvoeging veranderde het werkgebied van de dienst, wat ook tot uitdrukking kwam in de bijdragen in het blad. Sinds 2001 geeft de dienst het blad uit met een nieuwe vormgeving en de ondertitel Regionaal-historisch tijdschrift voor het Rivierenland.

ISBN: 90-76650-22-5
Verschenen: 2002
Overig: Herdruk 2011