Heraldieke Bibliotheek & Genealogische & Heraldieke Bladen

CD 9.226 pagina's

Heraldieke Bibliotheek 1872 - 1883 & Genealogische Bladen 1906 - 1915

De Heraldieke bibliotheek is tussen 1872 en 1883 uitgegeven door J.B. Rietstap en bevat zo n 3.800 pagina´s. Anders dan de naamgeving doet vermoeden is er ruime aandacht voor genealogie. De Genealogische en Heraldische Bladen is een maandblad voor Geslacht-, Wapen- en Zegelkunde dat is uitgegeven tussen 1906 en 1915. Het telt ruim 5.000 pagina´s. De fascinatie van de uitgever Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland betreft vooral de Utrechtse regio, met name zijn publicaties over de geschiedenis van de Utrechtse Ridderhofsteden zijn maatgevend. De dubbeluitgave van deze twee historische werken is met meer dan 9000 bladzijden een rijke bron voor iedere onderzoeker.
ISBN: 90-76650-09-8
Verschenen: 2000
Overig: Herdruk 2011