Heemschut 1911 - 2002

DVD 18.616 pagina's

Heemschut is het oudste monumententijdschrift in Nederland. 1911 - 2002

Heemschut is het oudste monumententijdschrift in Nederland. Het heeft een ontwikkeling doorgemaakt van het vroegere ´Orgaan van den Bond Heemschut´ tot het tegenwoordige magazine ´Heemschut´.
Deze DVD bevat allereerst alle jaargangen van het tijdschrift Heemschut. De jaargangen van 1924 tot en met 2002 zijn in zijn geheel opgenomen. In de jaren 1918 - 1923 verscheen vier keer en later zes keer per jaar een speciale uitgave van het weekblad ´De Bouwwereld´ als Heemschut nummer. Ook die edities zijn opgenomen op de DVD. Van de jaren 1911 - 1917 bestaat geen tijdschrift, wel zijn de jaarverslagen van die periode opgenomen. De na 1990 verschenen jaarverslagen zijn er ook aan toegevoegd. Als geheel is deze DVD een uniek historisch document van meer dan 18.000 pagina´s tekst en foto´s, de laatste jaren steeds meer in kleur. Hiermee zijn belangrijke bronnen ontsloten voor diegenen die meer willen weten over Heemschut door de decennia heen, dan wel over de ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland.
ISBN: 90-76650-28-6
Verschenen: 2003
Overig: Herdruk 2011