Indisch Genealogisch Onderzoek

DVD 6.486 pagina's

Herdruk als reprint verkrijgbaar
Uitgave van de Indische Genealogische Vereniging

Deze DVD, samengesteld door de Indische Genealogische Vereniging (IGV), bevat ruim 6400 pagina´s met informatie voor Indisch genealogisch onderzoek, waarbij de nadruk op Oost-Indië ligt. Naast de publicaties van de vereniging zelf, zijn enige belangrijke vooroorlogse standaardwerken opgenomen.
De DVD bevat de volgende publicaties:

 • De Indische Navorscher (oude serie; 1934 - 1941)
  De oorspronkelijke Indische Navorscher was het orgaan van de Genealogische en Heraldische Kring te Batavia en verscheen van 1934 t/m 1941. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan deze serie.
 • De Indische Navorscher (nieuwe serie; 1988 - 1997)
  De Indische Navorscher, orgaan van de Indische Genealogische Vereniging, kan beschouwd worden als de hedendaagse opvolger van de hierboven genoemde uitgave.
 • Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging (deel 1 - deel 7)
  Doelstelling van de IGV is, behalve het publiceren van genealogische gegevens, tevens oorspronkelijke bronnen voor de onderzoeker beschikbaar te maken, welke worden gepubliceerd in de serie Bronnenpublicaties.
 • Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java (deel 1 - deel 4)
  Deze boeken behoren tot de meest geraadpleegde publicaties voor Indisch genealogisch onderzoek.
 • Ons Nageslacht (geselecteerde artikelenreeks, 1932 - 1935)
  Deze, in slechts enkele bibliotheken aanwezige artikelenreeks over Indo-Europese families van Bloys van Treslong Prins uit Ons Nageslacht, bevat gegevens over zo'n kleine 200 Indo-Europese families.
 • Deutsche aus Luxemburg bei der Niederländisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895
  Deze 80 pagina´s bevattende publicatie vermeldt de gegevens van Luxemburgse militairen van het Oost Indisch Leger over de periode 1780 - 1895.
ISBN: 90-76650-03-9
Verschenen: 1999
Overig: Herziening 2006, Herdruk 2011