Nederlandse Alba Studiosorum & Promotorum

CD 11.807 pagina's

Nederlandse studenten en promovendi vanaf 1550 in Europa

Studenten die aan een universiteit gingen studeren werden ingeschreven in het zogenaamde 'album studiosorum'. Voor genealogisch onderzoek zijn zulke registers heel interessant. Daarom brengt het Centraal Bureau voor Genealogie de meeste gedrukte alba van Nederlandse universiteiten uit op cd-rom.
 
Sociale netwerken
Voor genealogisch onderzoek zijn zulke alba uiteraard interessant. Wanneer bepaalde voorouders beroepen hadden als jurist, medicus of dominee is de kans groot dat ze een academische opleiding hebben gevolgd. Via de alba studiosorum kan worden achterhaald op welke universiteit dat geweest is. Al vroeg bestonden er binnen bepaalde sociaal-economische en religieuze groeperingen tradities ten aanzien van universiteitskeuze. En op de alma mater kwam men dan 'ons soort mensen' tegen. De keuze voor een universiteit verraadt daarom vaak iets over de achtergrond van de student en in de alba studiosorum treft men vaak een mooi overzicht aan van sociale netwerken die nog een leven lang standhielden.
 
Alba studiosorum op CD
Het is dus ook niet verwonderlijk dat het Centraal Bureau voor Genealogie al vanaf zijn oprichting gedrukte alba studiosorum verzamelt. Deze registers zijn vaak moeilijk te vinden omdat ze slechts in kleine oplages zijn gedrukt. Het leek ons daarom een goed idee om een collectie alba uit te geven op CD.

Bij de opname van de alba studiosorum moesten we selectief te werk gaan. In eerste instantie hebben we gekozen voor de alba studiosorum van Nederlandse universiteiten en waar mogelijk ook niet-universitaire hogere opleidingsinstellingen vóór 1900. Soms betreft het een album tout court, soms een artikel waar een weergave van het album deel van uit maakt. Omdat voor 1575 Nederlanders voor studiedoeleinden hun toevlucht zochten tot buitenlandse universiteiten, zijn we ook eens gaan kijken welke toegangen er allemaal zijn om de Nederlandse inschrijvingen op buitenlandse universiteiten te vinden. Daarbij kwamen we heel wat publicaties tegen over Nederlandse studenten in het buitenland en bleken sommige buitenlandse alba studiosorum reeds integraal op internet te staan. Omgekeerd zijn er ook publicaties over buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten.
ISBN: 978-90-5802-056-7
Verschenen: 2007
Overig: Reprint 2011