Spreekwoorden en Gezegden

CD 8.178 pagina's

De belangerijkste spreekwoordenboeken van 1840 tot 1950

In het voorjaar van 2005 is de CD Spreekwoorden en Gezegden - de belangrijkste Nederlandse spreekwoordenboeken van 1840 tot 1950 verschenen. Het betreft een uitgave van het Genootschap Onze Taal en Stichting Historic Future. Op deze CD zijn alle grote werken vertegenwoordigd, zoals die van Harrebomé, Zeeman, Laurillard, Stoett en Ter Laan. In totaal gaat het om 14 titels met meer dan 8.000 boekpagina’s. Alle boeken zijn fulltext doorzoekbaar, zij het dat de diversiteit van het drukwerk hieraan soms beperkingen oplegt. De Nederlandse taal kent vele duizenden spreekwoorden en gezegden. Zij groeien mee met het taalgebruik: er ontstaan nieuwe vormen, betekenissen wijzigen zich in de loop van de tijd, en zegswijzen raken in onbruik. Door die voortdurende ontwikkeling lenen spreekwoorden en gezegden zich bij uitstek voor steeds nieuwe publicaties. De historische standaardwerken vindt u op deze CD. Bestudering van betekenis en ontwikkeling in de tijd is door middel van deze CD op moderne wijze mogelijk. Door de digitalisering worden spreekwoordenboeken zonder registers of met veel aanvullingen nu goed en snel doorzoekbaar. Bovendien staan op de CD ook zeldzame werken die alleen nog in wetenschappelijke bibliotheken te raadplegen zijn.
ISBN: 90-76650-09-8
Verschenen: 2005