Vlaamse Stam 1965 - 2001

DVD 30.695 pagina's

Kernpublicatie voor Vlaamse genealogen en heraldici

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde werd in 1964 opgericht om alle Vlaamse genealogen en heraldici samen te brengen in een organisatie die zou ijveren voor de verspreiding en de ondersteuning van het genealogisch en heraldisch onderzoek. Om een zo ruim mogelijk draagvlak te creëren werd haar tijdschrift “Vlaamse Stam”, dat in 1965 het levenslicht zag, van meet af aan georiënteerd naar de brede lagen van de bevolking. De inhoud is zeer divers: informatie, opleiding, zoektechnieken, genealogieën, boekbesprekingen, bibliografieën, merkwaardige vondsten, wapenschilden, verenigingsleven komen uitvoerig aan bod. Met de milde steun van het Vlaams Ministerie van Cultuur werd het initiatief genomen om alle jaargangen tot en met 2001 op CD te zetten en ter beschikking van het publiek te stellen. Circa 30.000 bladzijden kunnen nu op een snelle en doeltreffende manier worden doorzocht en geraadpleegd.
ISBN: 90-76650-27-6
Verschenen: 2003