Brabantse Bronnen

DVD 49.874 scans

Taxandria, Brabantse Leeuw, Brabants Heem, Kleine Meijerij en Land van Heusden en Altena

Deze DVD is ontstaan door de samenvoeging van 5 aparte CD-uitgaven. De beschrijvingen zijn overgenomen uit die uitgaven.

Taxandria is een Brabants tijdschrift (ca. 16.000 pagina s). Het bevat een grote hoeveelheid historische gegevens over sterk uiteenlopende onderwerpen en werd uitgegeven tussen 1894 en 1943. Het dankt zijn betekenis grotendeels aan het uiterst omvangrijke vondst-materiaal, dat in de vijftig jaargangen is opgeborgen. Bronnenpublicaties, genealogische gegevens, beschrijvingen van heerlijkheden en hun geschiedenis, kerkgeschiedenis enz. wisselen elkaar in bonte volgorde af. De algemene karakteristiek van het tijdschrift wordt grotendeels bepaald door de aandacht voor eigen stad en streek in het gewest Brabant.

De Brabantse Leeuw is in 1952 opgericht als genealogische opvolger van het tijdschrift voor Noord-Brabantse geschiedenis en volkskunde Taxandria (1894-1943). Van meet af aan zag de redactie de genealogie niet op de eerste plaats “als de kennis der registratie van geboorten, huwelijken en overlijden van ons voorgeslacht", maar "als de wetenschap uit welke factoren onze stam is opgebouwd”. In de loop van meer dan een halve eeuw is de belangstelling voor de genealogie stormachtig gegroeid. Maar ook was er sprake van opmerkelijke kwalitatieve groei. Door de betere toegankelijkheid van de archieffondsen, maar zeker ook door de toegenomen kennis en vaardigheid van de stamboomonderzoekers is het tijdschrift van steeds grotere (hulp)wetenschappelijke betekenis geworden. Deze DVD wil zo veel mogelijk geschiedvorsers laten meeprofiteren van de verworvenheden van vijftig jaar genealogisch onderzoek in Noord-Brabant. De meer dan 12.000 bladzijden bevatten een schat aan gegevens voor de beginnende en gevorderde onderzoeker.

Vijftig jaargangen Brabants Heem (1949-1998), inclusief het in 1948 verschenen nulnummer. Brabants Heem richt zich steeds op een publiek van plaatselijke belangstellenden. Toch fungeert het blad ook als doorgeefluik tussen wetenschappers en heemkundigen en als belangrijk medium voor vooral archeologisch nieuws. Daarom is deze DVD een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die onderzoek doet naar of belangstelling heeft voor aspecten van de Noord-Brabantse heemkunde, cultuurgeschiedenis, archeologie en volkskunde. Ook toont de inhoud de ontwikkelingen en veranderingen in de heemkunde in de voorbije halve eeuw.

Heemkundekring De Kleine Meijerij is in 1947 opgericht en is daarmee één van de oudste heemkundekringen in Noord-Brabant. De kring omvat de gemeente c.q. kernen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en tot 1970 ook Vught en Cromvoirt. Vanaf haar ontstaan tot en met heden heeft de heemkundekring, aanvankelijk als getypte en gestencilde artikelen en later professioneel gedrukt en in brochure uitgegeven, heemkundig belangrijke terreinen van haar werkgebied en omgeving, weten vast te leggen.
De schat aan gegevens is optimaal bereikbaar en beter toegankelijk op DVD.

Land van Heusden & Altena bevat alle inventarissen uit het Streekarchief, waarbij zijn aangesloten de gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam, Woudrichem en het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. In totaal een honderdtal inventarissen, waaronder ook de verzameling inventarissen van de voormalige waterschappen in dit gebied.

ISBN: 978-90-76650-37-1
Verschenen: 2011
Overig: Samenvoeging van eerder verschenen CD's over Brabant.